Sponsors

Zoals veel amateurgezelschappen zou ook Musical Intermezzo haar activiteiten niet kunnen ontplooien zonder de gewaardeerde bijdragen van haar sponsors en donateurs.

Sponsors 2023